| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Brief voor ouders

Page history last edited by PBworks 9 years, 5 months ago

Januari 2015

 

Beste ouders,

 

Eind 2012 heeft de aftrap plaatsgevonden van ‘LOT in het onderwijs’, naar een idee van Herman van Veen. LOT gaat over de rechten van kinderen, beschouwd door de ogen van het meisje Lotte Roos. Haar belevenissen als jonge journalist verbeelden in woord en beeld de waarde van het hebben van rechten voor kinderen op een manier die kinderen begrijpen en die volwassenen in staat stellen deze over te dragen. Van februari – mei 2013 liep de pilot van de Lot Learning Circle; van februari t/m mei 2014 waren er negen Learning Circles waarin ruim 2000 leerlingen uit tien landen deelnamen. Een Learning Circle is een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en leerkrachten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. In het najaar van 2014 is Lot's Foundation opgericht; zij ondersteunen de Learning Circles Kinderrechten van 2015, waar wij als school aan gaan deelnemen.

 

Scholen en kinderrechten.
Samen met 6-7 andere scholen uit Nederland, Suriname en Curaçao – er doen in totaal bijna 60 scholen in 9 Learning Circles mee - gaan wij met <klas X > mee doen. Gedurende 13 weken stellen we ons voor en krijgen we drie uitdagingen rondom kinderrechten. De drie thema’s van de uitdagingen zijn:

  • Recht op gezondheidszorg, gezond eten en drinken

  • Recht op onderwijs

  • Recht op veiligheid en bescherming

 

Waarom aandacht voor kinderrechten?
Aandacht voor de rechten van het kind komen in veel projecten voor, gekoppeld aan themaweken zoals de week van de rechten van het kind. Tal van organisaties ondersteunen deze aanpak door het aanbieden van lespakketten. Voorbeelden hiervan zijn Unicef en Amnesty. Kinderrechten is echter ook een paraplubegrip dat direct verbonden is aan tal van thema’s binnen het domein burgerschap. Onze Learning Circle geeft scholen de unieke kans de rechten van het kind een meer structurele plek te geven binnen het lesaanbod, waarbij leerlingen zelf eigenaar worden van het leren.

 

Wiki.

Voor de samenwerking, foto’s en verhalen van de klassen en leerlingen maken we gebruik van de wiki’s van het Global Teenager Project. Natuurlijk zijn ook voor u als ouders alle leeravonturen van uw kind via het internet te volgen. Een hele mooie manier om direct bij het leren van uw kind betrokken te zijn. U vindt een overzicht van de Learning Circles en de wiki’s op de website: www.learningcircles.nl

Wij nodigen u graag uit om onze avonturen te volgen!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.