| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uitwerking uitdaging 2 Prins Bernhard School

Page history last edited by Cherzinia Sambo-Hoek 8 years, 5 months ago

 

Hallo allemaal, sorry dat we een beetje laat zijn maar ik had een paar problemen met het kunnen werken in mijn edit gedeelte.

 

Anyway beter laat dan nooit.

 

We hadden niet zoveel tijd  om heel veel aan dit recht te doen, want we hadden paasvakantie. Wij zijn eigenlijk gaan kijken naar hoe wij dit recht op Curaçao toepassen.  Hier op Curaçao hebben we leerplicht. In onze taal Lei di enseñansa Obligatorio. Dit is in een landsverordening (P.B. 1991,no.85) vastgelegd. We hebben een leerplicht brigade op ons eiland dus hebben we ze uitgenodigd om bij ons in de klas te komen. We kregen bezoek van Dhr. Sambre en Dhr.Kierindoongo.Tijdens hun bezoek hebben ze eerst algemene informatie gegeven en daarna mochten de kinderen vragen stellen.

 

In hun informatie hebben ze over de volgende punten gesproken:

* Sinds wanneer deze landverordening bestaat.

* Voor wie het geldt 

* Wat de plichten van de ouders/ voogden zijn

 

In 1991 hebben ze deze landverordening vastgelegd en dat was om te garanderen dat kinderen tussen 4 en 18 naar school gingen.

Een van de plichten van de ouders is dat deze ervoor moeten zorgen dat hun kind elke dag naar school gaat, en niet alleen dat maar ook dat het kind op tijd op school komt. Als hun kind ziek is moeten ze dat aan de school melden. en als het kind langer dat 3 dagen ziek is, moeten ze een doktersbrief naar school sturen.

 

De kinderen waren heel erg geintereseerd en hebben heel veel vragen gesteld.

Dit zijn een paar vragen die ze hebben gesteld;

1. Wat gebeurt er als een kind lang thuis blijft?                        

    De juf meldt het aan de leerplicht brigade en zij gaan het kind thuis opzoeken.

2. Stel dat een kind spijbelt en in een supermarket gaat werken. Wat gebeurt er dan?

    De supermarket en de ouders krijgen een boete van f 1000,-   Als het kind kan bewijzen dat hij/zij die dag geen school heeft dan is het wat       anders. 

3. Soms gaan kinderen eerder met vakantie kan dat?    Ja dat kan maar ze hebben wel een brief van de school nodig die de ouders naar de leerplichtbrigade brengen. De brigade is dan de instelling die dan een toestemmingsbrief geeft. Deze biref geven de ouders dan aan de douane abmtenaar op het viegveld. Zonder deze brief mag het kind niet op reis.

 

De kinderen hebben allemaal een kopie van de landsverordening gekregen.

Ze gingen meteen naar de bedragen van de boetes kijken. Verder staat er ook in de landsverordering wanneer een kind wel vrij van school kan krijgen.

Eeen kind krijgt bijvoorbeeld vrij wanneer zijn grootouders hun 12 1/2, 25, 35 3n 50 jarig huwelijksjubileum vieren.

 

Ik vond de informatie heel goed want er waren een paar dingen die ik zelf niet. Ik wist niet dat de ouders een boete konden krijgen en dat er een vrijstelling was voor sommige gevallen.

 

 

Hier zien jullie een paar foto's

 

 

 

 

 

Comments (1)

Manon van Herwijnen said

at 10:30 pm on Apr 14, 2015

Beste juf Cherzina en leerlingen. Fijn dat het tóch gelukt is.. Nou, jullie duiken er met z'n allen wel goed in, zeg!!
Wat leuk dat ik jullie echt aan 't werk heb gezien op Curaçao en dat we jullie nu nog steeds zo goed kunnen volgen!

You don't have permission to comment on this page.